In quảng cáo

Nói đến quảng cáo trước tiên phải nói đến tính thực dụng của những quảng cáo trên tivi, báo chí hay những tấm quảng cáo treo trên những tòa nhà, ngoài đường. Quảng cáo thường được hiểu rằng nó được dùng để mô tả sản phẩm nhưng ít ai biết được ý nghĩa thực sự của quảng cáo là gì.